HOME - TERMOGRAFERING

TERMOGRAFERING

Termografering er en av de mest verdifulle metodene innen forebyggende vedlikehold. I tillegg til å redusere sjansen for skade på personer og eiendom, kan det være svært lønnsomt ettersom det forebygger driftsstans. 

Vi har spesialister på termografering. Våre termografører er sertifiserte av DNV, som stiller høye kvalitetskrav til kompetanse og kunnskap.

Hvordan fungerer termografering?

Termograferingen utføres gjerne som en del av kontrollarbeidet, og helst mens anlegget går som normalt eller ennå bedre, med høy belastning. Driften vil dermed ikke bli berørt av arbeidet.

Metoden innebærer å ta bilder av elektriske anlegg med termokamera, slik at man kan avlese temperaturer på ulike objekter. På denne måten kan vi påvise om det forekommer unormalt høye temperaturer, også på objekter som man ikke ser med det blotte øye.

Varme koblinger vises meget tydelig på et termisk bilde, og ofte skyldes dette dårlige tilkoblingspunkter, dårlig utført installasjon, overbelastning eller skjev belastning. Slike faresignaler kan derfor bli oppdaget på et tidlig stadium, og man kan gjøre nødvendige utbedringer før skaden oppstår. Jobben utføres mens anleggene er i drift, slik at man unngår dyre forsinkelser. Mange eiere ser derfor verdien av termograferingsrapporten som et nyttig supplement til andre skips- og kontrollpapir.

Vi hjelper dere, kontakt oss på tlf. 70 20 81 00 eller mail Office@brattvaag-electro.no