HOME - SERVICE

SERVICE

Vi har et erfarent serviceteam som utfører oppdrag nasjonalt og internasjonalt. 

Oppdragene kan innebære:

  • Feilsøking og reparasjon
  • Ombygginger
  • Oppgraderinger
  • Skjøting av fiber kabler
  • Termografering
  • Kontroll og godkjenninger
  • Ex installasjoner

Vi hjelper dere, kontakt oss på tlf. 70 20 81 00 eller mail Office@brattvaag-electro.no