HOME - AUTORISERT FOR EX OMRÅDER

AUTORISERT FOR EX OMRÅDER

Vi har meget god erfaring og kjennskap til elektriske installasjoner i Ex områder, også på fartøy med hydrokarboner på dekk. Dette er områder hvor det kan befinne seg brannfarlige/eksplosive stoffer i luften, og hvor det er spesielle krav til kompetanse og utstyr som skal benyttes. Vårt verksted er også godkjent for bygging og reparasjon av Ex-utstyr.

Vi hjelper dere, kontakt oss på tlf. 70 20 81 00 eller mail Office@brattvaag-electro.no