Maritime & offshore

Maritime & offshore

Vi har over 80 års erfaring med elektriske installasjoner og service til maritime fartøy, inkludert installasjon i mer enn 150 nybygg. Vi utfører også ombygginger, supervisor- og serviceoppdrag nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom disse årene har vi opparbeidet oss unik kompetanse, gode rutiner for kostnadseffektiv prosjektgjennomføring og et solid omdømme i bransjen.

Vi utfører el-installasjoner på de fleste type fartøy og øvrige flytende installasjoner:

  • Platform Supply Vessels (PSV)
  • Offshore Subsea Construction and Maintenance Vessels (OSCV)
  • Well Intervention Vessels
  • Cable- and pipe-laying Vessels
  • Seismic Research Vessels
  • Diving Support Vessels (DSV)
  • Trålere og fiskebåter
  • Ferger
  • Offshore plattformer og kraner

Vi har også lang erfaring og god kompetanse innenfor:

           •  System design
           •  Engineering
           •  Kontroll av elektriske systemer:
                       – Ledningsnett
                       – Starte- /styringssystem
                       – IKT-system
            •  Ex installasjoner
            •  Topside installasjoner
            •  Termografi

Vi hjelper deg innenfor blant annet følgende områder:

Vi hjelper deg innenfor blant annet følgende områder: