HOME - VANN, AVLØP OG RENSEANLEGG (VAR)

VANN, AVLØP OG RENSEANLEGG (VAR)

Innenfor VAR har vi etablert gode tekniske løsninger og en meget god servicetjeneste for våre kunder både til privat og offentlig sektor. Vi får stadige tilbakemeldinger på at vi gjennom våre serviceavtaler leverer en unik kompetanse, tilgjengelighet og fleksibilitet som sikrer våre kunder minimal nedetid og driftsstans på sine anlegg og installasjoner. Dette understøttes av en meget kompetent gruppe som utvikler, produserer og leverer skreddersydde løsninger innenfor styring og regulering av vannbehandlingsanlegg, avløpsstasjoner og renseanlegg. Vi har også utviklet standardløsninger for pumpestyring, som vi leverer til både ny-utbygginger og oppgraderinger av eksisterende anlegg. Vårt nedslagsfelt er hovedsakelig Møre og Romsdal når det gjelder majoriteten av eksisterende kunder og serviceavtaler, men våre løsninger produseres og leveres til anlegg i hele Norge.

Vi hjelper dere, kontakt oss på tlf. 70 20 81 00 eller mail Office@brattvaag-electro.no