Automasjon

Automasjon

Industri- og prosess automasjon

Brattvaag Electro utvikler, bygger, installerer og setter i drift komplette systemer for styring, regulering og overvåking av ulike typer tekniske anlegg. Våre fagfolk har spesialkompetanse innen elektro-automasjon og prosess styring. Vi samarbeider med kunden hele veien fra planlegging til ferdigstilling, slik at vi kommer frem til optimale løsninger for kunden

ConX Betongstyring

Våre erfarne automasjonsingeniører har jobbet med styresystem for mer enn 50 betongstasjoner siden år 2002.Sammen med våre krevende kunder har vi utviklet en
skreddersydd løsning for betongproduksjon.

ConX  Betongstyring ivaretar kravene i NS-EN 206 med norske nasjonale tillegg og Statens Vegvesen Håndbok R762 (Prosesskode 2)

 

 

Prosessvannbehandling

Med inngående kompetanse på sensorer og annen instrumentering innen vannbehandling, har Brattvaag Electro As lenge vært en verdsatt samarbeidspartner.

Basert på denne kompetansen har vi utviklet et topp moderne styrings- og overvåkingssystem for avløpsrensing til samme kundegruppe.

Avdelingsleder Roger Elvebu forteller at styresystemet for rensing og desinfeksjon av prosessvann kan benyttes til ulike typer renseanlegg. Systemet er modulbasert og skalerbart, og kan enkelt tilpasses ulike størrelser og typer prosessanlegg.

Etter Veterinærinstituttets godkjenning av både utstyr, metode og dokumentasjon

Systemet ivaretar måling, regulering, overvåking og alarmvarsling på en sikker måte. Alle relevante data lagres i SQL database, og gjennom våre rapporter kan kunden enkelt verifisere at alle myndighetskrav til avløpsrensing er oppfylt, og dokumentere dette overfor Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Systemet kan leveres til nye anlegg, eller som oppgradering og modernisering av eksisterende prosessanlegg for å ivareta krav til funksjon, driftssikkerhet og regelverk.

 

Tavleverksted

Brattvaag Electro AS har ca. 1400m2 med eget areal for verkstedproduksjon. Våre produkter skreddersys etter kundens ønsker og behov, enten det er til landbaserte eller maritime anlegg. I vår allsidige portefølje finner man blant annet:

  • Tavler og fordelinger
  • Startere, frekvensomformere og øvrige motor-styringer
  • Bryterpanel og skjermstyringer
  • Pulter og bro-løsninger
  • PLS-systemer
  • Servoaggregat
  • Kran og rigg-kabiner
  • Ex utstyr

FAT (Factory Acceptance Test) for levert utstyr kan bli fremlagt for hvilket som helst sertifiseringsorgan.

Våre konkurransefortrinn

Brattvaag Electro har produsert automasjons-systemer i mange tiår, og vårt utstyr og våre løsninger finnes i skip på alle verdens hav. Med våre ansattes omfattende erfaring og kompetanse innenfor et vidt spekter av komponenter og system er vår styrke at vi tilpasser oss kundens behov og løser de utfordringer som kundetilpassede løsninger krever. Sammen med vår industriservicegruppe er vi tett på våre kunder for til enhver tid å kunne bidra til å forbedre, effektivisere og forhindre driftsstans i deres produksjonsprosesser. Dette gjennom leveranse av oppgraderte styrings-systemer og automasjonsløsninger tilpasset kundens behov.

Vi hjelper deg innenfor blant annet følgende områder:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Veksling av innhold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Veksling av innhold