Meny

Internkontroll


Alle virksomheter er pålagt å gjennomføre internkontroll på en systematisk måte i henhold til HMS-lovgivningen.

Kontroll av det elektriske anlegget er en viktig del av internkontrollen. Vi har det komplette system for å ivareta lovpålagte krav iht. internkontroll. Det brukes et web basert system fra Norik som fungerer svært bra for kunde og kontrollør. Våre kunder er alt fra små bedrifter til kommuner.

 

Vi tilbyr faste avtaler på EL-kontroll til bedrifter og offentlige, med jevnlig oppfølging etter avtale.

 

Vi kan tilby web-basert internkontrollsystem

Vi hjelper dere, Kontakt oss  på tlf. 70 20 81 00 eller mail .