ConX – Betongstyring

 

Etter flere år med utviklingsarbeid er Roger og Ronny klar til å lansere ConX – Betongstyring til det norske markedet.
Systemet er bygget på erfaring fra mer en 50 betongstasjoner gjennom de siste 20 årene.
ConX – Betongstyring ivaretar kravene i NS-EN 206 med norske nasjonale tillegg og Statens Vegvesen Håndbok R762 (Prosesskode 2)

        

 

Les mer om systemet ved å klikke på linken under.

Link til ConX Betongstyring

Totalleveranse av elektrotekniske tjenester Sulesund ferjekai.

Med inngående kompetanse på sensorer og annen instrumentering innen vannbehandling, har Brattvaag Electro As lenge vært en verdsatt samarbeidspartner. 

Basert på denne kompetansen har vi utviklet et topp moderne styrings- og overvåkingssystem for avløpsrensing til samme kundegruppe.  

Avdelingsleder Roger Elvebu forteller at styresystemet for rensing og desinfeksjon av prosessvann kan benyttes til ulike typer renseanlegg. Systemet er modulbasert og skalerbart, og kan enkelt tilpasses ulike størrelser og typer prosessanlegg.

Etter Veterinærinstituttets godkjenning av både utstyr, metode og dokumentasjon

Systemet ivaretar måling, regulering, overvåking og alarmvarsling på en sikker måte. Alle relevante data lagres i SQL database, og gjennom våre rapporter kan kunden enkelt verifisere at alle myndighetskrav til avløpsrensing er oppfylt, og dokumentere dette overfor Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Systemet kan leveres til nye anlegg, eller som oppgradering og modernisering av eksisterende prosessanlegg for å ivareta krav til funksjon, driftssikkerhet og regelverk.

(Trykk på reklamen under og hør vår radioreklame)

Vi har en elektroinstallasjon på et bolighus på Hovlia som er litt spesielt. Hele byggeprosessen blir lagt ut på blogg, og de som er involvert blir omtalt her.

Under er det link  både til innlegget om oss og FunkyFunkis facebook-sideJ

Klikk på logo for å komme til artikkel.

Klikk på bilde for å komme til FunkyFunkis Facebook’s side